Celtis Pharm
Tranacix krema

Tranacix krema

 

Najbolji izbor za efikasan tretman hiperpigmentacija i rosacee

Traneksaminska kiselina – inovativno delovanje „starog“ molekula

Traneksaminska kiselina (TXA) je sintetski analog aminokiseline lizin. Koristi se kao lijek koji se koristi za liječenje ili sprečavanje prekomjernog gubitka krvi zbog većih trauma, postporođajnog krvarenja, operativnih zahvata, uklanjanja zuba, krvarenja iz nosa i obilnih menstruacija. Takođe se koristi kod naslednog angioedema. Prvi put je sintetisana 1962 godine u Japanu.

Prvo pominjanje TXA u dermatologiji bilo je 1979. Lopez-Gonzalez i saradnici su prijavili vrlo dobar rezultat upotrebom oralne TXA u tretmanu aktiničnog pruriga.(1) Tek od 1998 počinje ispitivanje delovanja TXA u dermatologiji. Te godine su Maeda i saradnici u in vitro studiji pokazali da TXA uzeta oralnim putem može da zaustavi melanogenezu. (2) Od 2010 se istraživanja na TXA obavljaju frekventnije i broj studija se povećao.
Mehanizam djelovanja traneksaminske kiseline na melazmu

TXA smanjuje broj krvnih sudova u dermisu i inhibira neovaskularizaciju izazvanu osnovnim faktorom rasta fibroblasta.(3,4)
TXA smanjuje nivo VEGF smanjivanjem aktivnosti mastocita.(5)
TXA direktno inhibira melanogenezu kroz suzbijanje ekspresije prohormonske konvertaze (PC2) i ɑ-melanocit stimulišućeg hormona (ɑ-MSH).(6)
Mehanizam djelovanja traneksaminske kiseline na rosaceu
TXA smanjuje broj krvnih sudova u dermisu i inhibira neovaskularizaciju izazvanu osnovnim faktorom rasta fibroblasta.(3,4)
TXA inhibira i ekspresiju serin proteze (SP) i ekspresiju PAR-2, što dovodi do homeostaze barijerne propustljivosti.(7)

TANACIX® KREM

Krem na bazi 3% traneksaminske kiseline
Sadrži širok spektar fotozaštite SPF 20
Koristi se uveče i ujutru na prethodno očišćenu i suvu kožu
Efikasnost pokazana u publikovanim kliničikm ispitivanjima nakon 3 mjeseca upotrebe
Odlična podnošljivost – Odsustvo neželjenih dejstava
Tuba 30ml
Proizvedeno u Francuskoj

Dodatna preporuka: istovremenom upotrebom Tranacix® krema sa drugim tretmanima (laseri, pilinzi, mezoterapija) povećava se efikasnost i brzina dobijanja efekata

POGLEDAJTE VIDEO:

PREUZMITEBrošura Tranacix krema